Một sóng ngang cơ học đang truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ bằng 8 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 4 mm, chuyển động ngược chiều nhau, và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 6 cm theo phương truyền sóng. Tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng xấp xỉ bằng

【C14】Lưu lạiMột sóng ngang cơ học đang truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ bằng 8 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 4 mm, chuyển động ngược chiều nhau, và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 6 cm theo phương truyền sóng. Tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng xấp xỉ bằng
Đáp án:
Hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 4 mm = A/2 và chuyển động ngược chiều nhau, dựa vào đường tròn đơn vị ta thấy có 2 trường hợp thỏa mãn là 2 phần tử này lệch pha nhau 2π/3 rad và hai phần tử ngượcpha.
Khoảng cách giữa hai phần từ này ngắn nhất ứng với trường hợp 2 phần tử này lệch pha 2π/3 nên ta có:
$\Delta \varphi = \dfrac{2\pi d}{\lambda } = 2\pi /3 \Rightarrow \lambda = 18 cm$
$ \Rightarrow \sigma = \dfrac{\omega A}{v} = \dfrac{2\pi A}{T.v} = \dfrac{2\pi A}{\lambda } = 0,279$

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!