Trên mặt nước có nguồn sóng O tạo ra sóng có bước sóng 10 cm. Hai điểm A, B trên mặt nước cách O lần lượt 30 cm và 30√3 cm sao cho OA ⊥ OB. Số điểm trên đoạn AB dao động cùng pha với nguồn bằng

【C19】Lưu lạiTrên mặt nước có nguồn sóng O tạo ra sóng có bước sóng 10 cm. Hai điểm A, B trên mặt nước cách O lần lượt 30 cm và 30√3 cm sao cho OA ⊥ OB. Số điểm trên đoạn AB dao động cùng pha với nguồn bằng
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!