Một nguồn sóng O và 2 điểm MN với OM=1.2m, ON=1.6m, MN=2m. bước sóng λ=0.2m. Số điểm trên ΔOMN (trừ điểm O) có cùng pha dao động với nguồn O là:

【C20】Lưu lạiMột nguồn sóng O và 2 điểm MN với OM=1.2m, ON=1.6m, MN=2m. bước sóng λ=0.2m. Số điểm trên ΔOMN (trừ điểm O) có cùng pha dao động với nguồn O là:
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!