Một nguồn điểm phát sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 20 Hz tạo ra sóng tròn đồng tâm tại O truyền trên mặt chất lỏng có tốc độ 40 cm/s. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử tại N dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O còn phần tử M dao động ngược pha với phần tử chất lỏng tại O. Không kể phần tử chất lỏng tại O, số phần tử chất lỏng dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O trên đoạn MO là 8, trên đoạn NO là 5 và trên MN là 8. Khoảng cách giữa hai điểm M và N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

【C21】Lưu lạiMột nguồn điểm phát sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số $f = 20$ Hz tạo ra sóng tròn đồng tâm tại $O$ truyền trên mặt chất lỏng có tốc độ 40 cm/s. Hai điểm $M$ và $N$ thuộc mặt chất lỏng mà phần tử tại $N$ dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại $O$ còn phần tử $M$ dao động ngược pha với phần tử chất lỏng tại $O$. Không kể phần tử chất lỏng tại O, số phần tử chất lỏng dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O trên đoạn $MO$ là 8, trên đoạn $NO$ là 5 và trên $MN$ là 8. Khoảng cách giữa hai điểm $M$ và $N$ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!