Trên mặt nước có nguồn phát sóng dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước tạo ra sóng tròn đồng tâm O trên mặt nước. Khoảng cách ngắn nhất 3 đỉnh sóng liên tiếp là 8 cm. Hai điểm P và Q thuộc mặt nước, P dao động ngược pha với phần tử nước tại O còn Q dao động cùng pha với phần tử nước tại O. Không kể phần tử nước tại O, số phần tử nước dao động cùng pha với phần tử nước tại O trên đoạn thẳng PO là 8, trên đoạn thẳng QO là 6 và trên đoạn thẳng QP là 4. Khoảng cách QP = d có thể nhận giá trị nào sau đây?

【C22】Lưu lạiTrên mặt nước có nguồn phát sóng dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước tạo ra sóng tròn đồng tâm O trên mặt nước. Khoảng cách ngắn nhất 3 đỉnh sóng liên tiếp là 8 cm. Hai điểm P và Q thuộc mặt nước, P dao động ngược pha với phần tử nước tại O còn Q dao động cùng pha với phần tử nước tại O. Không kể phần tử nước tại O, số phần tử nước dao động cùng pha với phần tử nước tại O trên đoạn thẳng PO là 8, trên đoạn thẳng QO là 6 và trên đoạn thẳng QP là 4. Khoảng cách QP = d có thể nhận giá trị nào sau đây?
Đáp án:

+ Khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng gần nhất là 2λ=8(cm)=> λ=4(cm).
+ Q là một điểm cùng pha với O, trên OQ có 6 điểm cùng pha với O
→OQ=6λ=24cm→OQ=6λ=24(cm)
+ P là điểm ngược pha với O, trên ON có 8 điểm cùng pha với O
→OP =8,5λ=16cm→OP =34(cm)
Để trên PQ có 4 điểm cùng pha với O thì MP Từ hình vẽ ta thấy:
$\begin{align} & MP=\sqrt{{{(8,5\lambda )}^{2}}-{{(6\lambda )}^{2}}}=24,083(cm) \\ & NP=NJ+JP=\sqrt{{{(6\lambda )}^{2}}-{{(5\lambda )}^{2}}}+\sqrt{{{(8,5\lambda )}^{2}}-{{(5\lambda )}^{2}}}=40,76(cm) \\ \end{align}$
=> 24,083 (cm)< d< 40,76 (cm) => đáp án A

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!