Một sóng cơ học dọc có biên độ 3sqrt 2 ,cm;tần số 20 Hz truyền dọc theo một lò xo dài thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm M và N trên lò xo là 15 cm. Vị trí cân bằng của chúng cách nhau 21cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Tốc độ truyền sóng trên lò xo gần giá trị

【C24】Lưu lạiMột sóng cơ học dọc có biên độ $3\sqrt 2 \,cm$;tần số 20 Hz truyền dọc theo một lò xo dài thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm M và N trên lò xo là 15 cm. Vị trí cân bằng của chúng cách nhau 21cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Tốc độ truyền sóng trên lò xo gần giá trị
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!