Một sóng dọc truyền trong môi trường tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s, biên độ sóng là 9cm. Biết A và B là hai điểm nằm trên cùng phương truyền sóng. Khi chưa có sóng, chúng cách nguồn lần lượt là 15cm và 23cm. Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách lớn nhất giữa chúng là

【C27】Lưu lạiMột sóng dọc truyền trong môi trường tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s, biên độ sóng là 9cm. Biết A và B là hai điểm nằm trên cùng phương truyền sóng. Khi chưa có sóng, chúng cách nguồn lần lượt là 15cm và 23cm. Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách lớn nhất giữa chúng là
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!