Một sóng dọc, nguồn phát tại O có phương trình xO= 2cos(100πt)cm. Vận tốc truyền sóng v=200cm/s. Xét 2 điểm MN trên cùng 1 phương truyền sóng cách O lần lượt là OM=9cm; ON = 16cm.Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tìm khoảng cách lớn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động.

【C28】Lưu lạiMột sóng dọc, nguồn phát tại O có phương trình xO= 2cos(100πt)cm. Vận tốc truyền sóng v=200cm/s. Xét 2 điểm MN trên cùng 1 phương truyền sóng cách O lần lượt là OM=9cm; ON = 16cm.Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tìm khoảng cách lớn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động.
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!