Một sóng ngang trên dây, nguồn tại đầu dây O dao động với phương trình uO=4cos(100πt+π/3) cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là v=3 m/s. 2 điểm A và B trên dây cách nhau 7 cm. Coi biên độ sóng là không đổi trong quá trình truyền sóng. Khi 2 phần tử dây tại A và B dao động trong quá trình truyền sóng trên dây khoảng cách lớn nhất của chúng là:

【C29】Lưu lạiMột sóng ngang trên dây, nguồn tại đầu dây O dao động với phương trình uO=4cos(100πt+π/3) cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là v=3 m/s. 2 điểm A và B trên dây cách nhau 7 cm. Coi biên độ sóng là không đổi trong quá trình truyền sóng. Khi 2 phần tử dây tại A và B dao động trong quá trình truyền sóng trên dây khoảng cách lớn nhất của chúng là:
Đáp án:
150130.png
Sóng ngang nên phương dao động ( đường nét đứt ) vuông góc với phương truyền sóng.

Khoảng cách giữa 2 chất điểm AB trong quá trình dao động được tính theo công thức: $d = \sqrt[]{d_x^2 + d_y^2}$

Trong đó:

$d_x$ là khoảng cách của 2 chất điểm theo phương ngang (phương truyền sóng)

$d_y$ là khoảng cách của 2 chất điểm theo phương dọc (phương dao động)

Mặt khác ta có: $d_x = 7 cm = const$

$\Rightarrow d_{max} \Leftrightarrow d_{ymax}$

Ta có: $d_y = |u_A - u_B| = |Acos(\omega t+ \varphi)| $

$\Rightarrow d_{ymax} = A $

$7 cm = \dfrac{7}{6} \lambda \Rightarrow$ $u_A ; u_B$ lệch pha nhau $\dfrac{\pi}{3}$
$\Rightarrow $$u_A ; -u_B$ lệch pha nhau $\dfrac{2\pi}{3}$

A chính là biên độ dao động tổng hợp của 2 dao động $u_A ; -u_B$

$\Rightarrow A =\sqrt[]{4^2+4^2+2.4.4\cos(\dfrac{2\pi}{3})} = 4 cm$

$d_{ymax} = A =4cm \Rightarrow d_{max} = \sqrt[]{7^2+4^2} =8,06 cm$

$\Rightarrow$Chọn đáp án A

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!