Một sóng dọc truyền từ phần tử M đến phần tử N với tốc độ 15cm/s. Phần tử M dao động với phương trình (u_M) = 2cos ( (10pi t) ),( (cm;s) );Tìm khoảng cách cực đại giữa phần tử M và phần tử N, biết vị trí cân bằng của chúng cách nhau 10cm và biên độ sóng không đổi khi truyền.

【C30】Lưu lạiMột sóng dọc truyền từ phần tử M đến phần tử N với tốc độ 15cm/s. Phần tử M dao động với phương trình ${u_M} = 2\cos \left( {10\pi t} \right)\,\left( {cm;s} \right)$;Tìm khoảng cách cực đại giữa phần tử M và phần tử N, biết vị trí cân bằng của chúng cách nhau 10cm và biên độ sóng không đổi khi truyền.
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!