Một sóng ngang lan truyền trên trục Ox dài vô hạn với biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Biết phần tử môi trường tại O dao động với phương trình uO = 8.cos(50πt + π/4) cm. Vận tốc truyền sóng trên phương Ox là v = 3 m/s. Hai điểm A và B trên trục Ox cách nhau 10 cm. Trong quá trình truyền sóng, hai phần tử môi trường tại A và B cách xa nhau nhất một đoạn là

【C31】Lưu lạiMột sóng ngang lan truyền trên trục Ox dài vô hạn với biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Biết phần tử môi trường tại O dao động với phương trình uO = 8.cos(50πt + π/4) cm. Vận tốc truyền sóng trên phương Ox là v = 3 m/s. Hai điểm A và B trên trục Ox cách nhau 10 cm. Trong quá trình truyền sóng, hai phần tử môi trường tại A và B cách xa nhau nhất một đoạn là
Đáp án:
Bước sóng $\lambda=\dfrac{v}{f}=12cm $
Độ lệch pha dao động giữa hai điểm A và B là: $\Delta \varphi=2\pi \dfrac{AB}{\lambda}=\dfrac{5\pi }{3} $
Hai điểm A và B xa nhất khi khoảng cách theo chiều vuông góc với phương truyền sóng là lớn nhất khi hai điểm đối xứng qua VTCB.
Khi A ở li độ $x_A=\dfrac{A}{2}(\varphi_A=\dfrac{\pi}{3})\rightarrow \varphi_B=\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{5\pi}{3}=-\dfrac{4\pi}{3}\rightarrow x_B=Acos(-\dfrac{4\pi}{3})=A/2 $
Vậy khoảng cách AB theo phương vuông góc với phương truyền sóng là $d=\dfrac{A}{2}+\dfrac{A}{2}=A \rightarrow d_{max}=\sqrt{AB^2+d^2}=12,8 cm $
$\rightarrow D$

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!