Một sóng ngang cơ học truyền trên một sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi bằng 4 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách gần nhất và xa nhất giữa hai điểm M, N trên dây lần lượt bằng 20 cm và 4√26 cm. Như vậy hai điểm M, N dao động

【C37】Lưu lạiMột sóng ngang cơ học truyền trên một sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi bằng 4 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách gần nhất và xa nhất giữa hai điểm M, N trên dây lần lượt bằng 20 cm và 4√26 cm. Như vậy hai điểm M, N dao động
Đáp án:
Ta có:
$l_{max}^2 = l_{min}^2 + n^2A^2 \Rightarrow n = 1 \Rightarrow$ 2 điểm M, N dao động lệch pha π/3

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!