Một sóng ngang cơ học truyền trên một sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi và bước sóng bằng 16 cm. Hai điểm M, N trên dây dao động ngược pha nhau. Biết trong khoảng MN còn có 1 điểm khác trên dây dao động cùng pha với M. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm M, N trong quá trình dao động bằng 30 cm. Biên độ sóng bằng

【C38】Lưu lạiMột sóng ngang cơ học truyền trên một sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi và bước sóng bằng 16 cm. Hai điểm M, N trên dây dao động ngược pha nhau. Biết trong khoảng MN còn có 1 điểm khác trên dây dao động cùng pha với M. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm M, N trong quá trình dao động bằng 30 cm. Biên độ sóng bằng
Đáp án:
Hai điểm M, N dao động ngược pha, giữa M, N có 1 điểm dao động cùng pha với M nên ta có:
$l_{min}=1,5\lambda = 24 cm $
$l_{max} = \sqrt{l_{min}^2+4A^2} = 30 \Rightarrow A = 9 cm$

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!