Một sóng ngang cơ học truyền trên một sợi dây đàn hồi với biên độ bằng 4 cm không đổi. Biết tần số và tốc độ truyền sóng lần lượt là 3 Hz và 90 cm/s. Nếu khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên dây là 45 cm thì khoảng cách xa nhất giữa chúng xấp xỉ bằng

【C40】Lưu lạiMột sóng ngang cơ học truyền trên một sợi dây đàn hồi với biên độ bằng 4 cm không đổi. Biết tần số và tốc độ truyền sóng lần lượt là 3 Hz và 90 cm/s. Nếu khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên dây là 45 cm thì khoảng cách xa nhất giữa chúng xấp xỉ bằng
Đáp án:
Bước sóng:
$\lambda = v/f = 30 cm$
$l_{min}= 45 cm = \lambda + \lambda/2 $ → 2 điểm dao động ngược pha
$l_{max} = \sqrt{l^2_{min} + 4A^2} = 45,7$ cm

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!