Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm M, P và N nằm trên sợi dây sao cho P là trung điểm của MN. Tại thời điểm t1 , li độ của ba phần tử M, P, N lần lượt là – 4,8mm; 0mm; 4,8mm. Nếu tại thời điểm t2 , li độ của M và N đều bằng +5,5mm, thì li độ của phần tử tại P có thể là

【C5】Lưu lạiMột sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm M, P và N nằm trên sợi dây sao cho P là trung điểm của MN. Tại thời điểm t1 , li độ của ba phần tử M, P, N lần lượt là – 4,8mm; 0mm; 4,8mm. Nếu tại thời điểm t2 , li độ của M và N đều bằng +5,5mm, thì li độ của phần tử tại P có thể là
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!