Tại thời điểm t = 0, đầu O của một sợi dây cao su đàn hồi dài được căng ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a, tần số f = 2Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ v = 24cm/s và coi biên độ sóng là không đổi khi truyền đi. Gọi P và Q là hai điểm trên dây lần lượt cách O là 6cm và 9cm. Kể từ khi O dao động thời điểm mà ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 3 là

【C46】Lưu lạiTại thời điểm t = 0, đầu O của một sợi dây cao su đàn hồi dài được căng ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a, tần số f = 2Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ v = 24cm/s và coi biên độ sóng là không đổi khi truyền đi. Gọi P và Q là hai điểm trên dây lần lượt cách O là 6cm và 9cm. Kể từ khi O dao động thời điểm mà ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 3 là
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!