Tại thời điểm đầu tiên t = 0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 2 Hz với biên độ A = 6sqrt(5) cm. Gọi P, Q là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 6 cm và 9 cm. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24 cm/s và coi biên độ sóng không đối khi truyền đi. Tại thời điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 thì vận tốc dao động của điểm P và điểm Q lần lượt là vP và vQ. Chọn phương án đúng

【C47】Lưu lạiTại thời điểm đầu tiên t = 0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 2 Hz với biên độ A = $6\sqrt{5}$ cm. Gọi P, Q là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 6 cm và 9 cm. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24 cm/s và coi biên độ sóng không đối khi truyền đi. Tại thời điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 thì vận tốc dao động của điểm P và điểm Q lần lượt là vP và vQ. Chọn phương án đúng
Đáp án:
811523.JPG
Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = 12\left( {cm/s} \right)$
P cách O $6cm = \frac{\lambda }{2} \to $P dao động ngược pha với O,
Q cách O $9cm = \frac{{3\lambda }}{4} \to $Q dao động vuông pha với O.
P cách Q $3cm = \frac{\lambda }{4} \to $ Q dao động vuông pha với P$ \to {u_P}^2 + {u_Q}^2 = {A^2}\left( 1 \right)$
Khi O, P, Q thẳng hàng thì
$\frac{{{u}_{Q}}}{{{u}_{P}}}=\frac{6}{3}=2\to {{u}_{Q}}=2{{u}_{P}}\xrightarrow{\left( 1 \right)}5{{u}_{P}}^{2}={{A}^{2}}\to {{u}_{P}}=6cm;{{u}_{Q}}=12cm$
$ \to \left\{ \begin{array}{l} {v_P} = \omega \sqrt {{A^2} - {u_P}^2} = 48\pi \\ {v_Q} = \omega \sqrt {{A^2} - {u_Q}^2} = 24\pi \end{array} \right.$
Lần thẳng hàng thứ 2 ứng với ${v_Q} = 24\pi \left( {cm/s} \right)$

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!