Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây dài với tần số 5 Hz, vận tốc truyền sóng là 2 m/s, biên độ sóng bằng 1 cm và không đổi trong quá trình lan truyền. Hai phần tử A và B có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn L. Từ thời điểm (t_1) đến thời điểm (t_1) + 1/15s, phần tử tại A đi được quãng đường bằng 1cm và phần tử tại B đi được quãng đường bằng sqrt 3 cm. Khoảng cách L không thể có giá trị bằng

【C7】Lưu lạiMột sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây dài với tần số 5 Hz, vận tốc truyền sóng là 2 m/s, biên độ sóng bằng 1 cm và không đổi trong quá trình lan truyền. Hai phần tử A và B có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn L. Từ thời điểm ${t_1}$ đến thời điểm ${t_1} + 1/15s$, phần tử tại A đi được quãng đường bằng 1cm và phần tử tại B đi được quãng đường bằng $\sqrt 3 cm$. Khoảng cách L không thể có giá trị bằng
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!