Một sóng ngang truyền trên một sợi dây dài, sóng có biên độ A=5cm. 2 điểm M và N trên dây cách nhau 40cm. Khi sóng đã truyền qua 2 điểm M và N thì người ta thấy rằng tại mọi thời điểm vận tốc dao động tại M và vận tốc dao động tại N thỏa mãn: vM2+vN2 = 2500π2 cm2/s2. Biết vận tốc truyền sóng trên dây nằm trong khoảng 30cm/s <v<34cm/s. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

【C8】Lưu lạiMột sóng ngang truyền trên một sợi dây dài, sóng có biên độ A=5cm. 2 điểm M và N trên dây cách nhau 40cm. Khi sóng đã truyền qua 2 điểm M và N thì người ta thấy rằng tại mọi thời điểm vận tốc dao động tại M và vận tốc dao động tại N thỏa mãn: vM2+vN2 = 2500π2 cm2/s2. Biết vận tốc truyền sóng trên dây nằm trong khoảng 30cm/s <v<34cm/s. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!