Một sóng cơ học đang lan truyền trên một sợi dây đàn hồi căng ngang theo phương Ox với phương trình u(x, t) = 4cos(πt – 0,4πx), trong đó t tính bằng giây và x tính bằng mét. Xét hai phần tử môi trường tại M (x = 15 m) và N (x = 25 m). Tính từ lúc t = 0, Tìm khoảng thời gian đầu tiên mà hai phần tử cùng có ly độ dương

【C9】Lưu lạiMột sóng cơ học đang lan truyền trên một sợi dây đàn hồi căng ngang theo phương Ox với phương trình u(x, t) = 4cos(πt – 0,4πx), trong đó t tính bằng giây và x tính bằng mét. Xét hai phần tử môi trường tại M (x = 15 m) và N (x = 25 m). Tính từ lúc t = 0, Tìm khoảng thời gian đầu tiên mà hai phần tử cùng có ly độ dương
Đáp án:
Ta có
c9.jpg


Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!