Chiết suất của một lăng kính thủy tinh trong các máy quang phổ phụ thuộc bước sóng λ theo định luật n = 1,620 + 0,02/λ2 (Với λ đo bằng μm). Đối với các bức xạ đỏ λ1 = 0,75 μm và tím λ2 = 0,40 μm, n nhận các cặp giá trị nào sau đây (chính xác đến 4 chữ số).

【C13】Lưu lạiChiết suất của một lăng kính thủy tinh trong các máy quang phổ phụ thuộc bước sóng λ theo định luật n = 1,620 + 0,02/λ2 (Với λ đo bằng μm). Đối với các bức xạ đỏ λ1 = 0,75 μm và tím λ2 = 0,40 μm, n nhận các cặp giá trị nào sau đây (chính xác đến 4 chữ số).
Đáp án:
Thay số và tính
$\Rightarrow n_d = 1.656$
$n_t = 1.745$
Đáp án D

Chủ đề 1. TÁN SẮC ÁNH SÁNG [I. SÓNG ÁNH SÁNG]

Dạng: Dạng 3: Bài tập tán sắc ánh sáng
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!