Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc i = 600. Chiết suất của nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,45; nt = 1,65. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím trong nhựa là:

【C18】Lưu lạiMột tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc i = 600. Chiết suất của nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,45; nt = 1,65. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím trong nhựa là:
Đáp án:
$n_{1}sini=n_{2}.sinr\Leftrightarrow r=arcsin{\dfrac{n_{1}sini}{n_{2}}}$
$R_{d}=arcsin{\dfrac{1.sin60}{1,45}}=36,7^{0}; R_{t}=arcsin{\dfrac{1.sin60}{1,65}}=31,7^{0}$
Vậy góc tạo bởi tia đỏ và tia tím trong nhựa là $36,7-31.7=5^{0}$

Chủ đề 1. TÁN SẮC ÁNH SÁNG [I. SÓNG ÁNH SÁNG]

Dạng: Dạng 3: Bài tập tán sắc ánh sáng
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!