Một tia sáng trắng hẹp chiếu tới bể nước sâu 1,2 m, với góc tới 450. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = √2, nt = √3. Độ dài của vệt sáng in trên đáy bể là:

【C21】Lưu lạiMột tia sáng trắng hẹp chiếu tới bể nước sâu 1,2 m, với góc tới 450. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = √2, nt = √3. Độ dài của vệt sáng in trên đáy bể là:
Đáp án:
Ta có $\sin 45 = \sqrt{2}\sin r_d \Rightarrow r_d = 30$
$\sin 45 = \sqrt{3} \sin r_t \Rightarrow r_t = 24^o5$
$\Rightarrow d = l.(tan 30^o - tan 24^o5) = 15,6 cm$
Đáp án B

Chủ đề 1. TÁN SẮC ÁNH SÁNG [I. SÓNG ÁNH SÁNG]

Dạng: Dạng 3: Bài tập tán sắc ánh sáng
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!