Chiếu tia sáng trắng từ không khí vào một bản thủy tinh có bề dày 10(rm( ))cm dưới góc tới (60^0). Biết chiết suất của thủy tinh đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,547 và 1,562. Tính khoảng cách giữa hai tia ló đỏ và tím

【C22】Lưu lạiChiếu tia sáng trắng từ không khí vào một bản thủy tinh có bề dày $10{\rm{ }}cm$ dưới góc tới ${60^0}$. Biết chiết suất của thủy tinh đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,547 và 1,562. Tính khoảng cách giữa hai tia ló đỏ và tím
Đáp án:
1.png

Chủ đề 1. TÁN SẮC ÁNH SÁNG [I. SÓNG ÁNH SÁNG]

Dạng: Dạng 3: Bài tập tán sắc ánh sáng
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!