Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Một áng sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz, bước sóng của nó trong chân không là:

【C4】Lưu lạiBiết vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Một áng sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz, bước sóng của nó trong chân không là:
Đáp án:
Trong chân không bước sóng: $\lambda =\dfrac{c}{f} = 0,75 \mu m.$

Chủ đề 1. TÁN SẮC ÁNH SÁNG [I. SÓNG ÁNH SÁNG]

Dạng: Dạng 3: Bài tập tán sắc ánh sáng
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!