Hỏi phương trình (3.2^x) + (4.3^x) + (5.4^x) = (6.5^x) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

【C1】Lưu lạiHỏi phương trình ${3.2^x} + {4.3^x} + {5.4^x} = {6.5^x}$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?
Đáp án:
1.png

Chủ đề 4: PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Dạng: Giải bằng cách sử dụng tính đơn điệu của hàm số, phương pháp phân tích nhân tử, phương pháp đánh giá
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!