Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình (( ((4^x) - 8) )^3) + (( ((2^x) - 64) )^3) = (( ((4^x) + (2^x) - 72) )^3) bằng

【C12】Lưu lạiTổng tất cả các nghiệm thực của phương trình ${\left( {{4^x} - 8} \right)^3} + {\left( {{2^x} - 64} \right)^3} = {\left( {{4^x} + {2^x} - 72} \right)^3}$ bằng
Đáp án:
8.png

Chủ đề 4: PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Dạng: Giải bằng cách sử dụng tính đơn điệu của hàm số, phương pháp phân tích nhân tử, phương pháp đánh giá
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!