Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu tăng thêm 60 vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là 25 V, nếu giảm bớt 90 vòng thì điện áp đó là

【C2】Lưu lạiĐặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu tăng thêm 60 vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là 25 V, nếu giảm bớt 90 vòng thì điện áp đó là
Đáp án:

$N_1$là số vòng sơ cấp;
$N_2$ là số vòng thứ cấp
$U_1.\frac{N_2}{N_1}=20(1)$
$U_1.\frac{N_2+60}{N_1}=25(2)$
$\frac{(1)}{(2)}=\frac{20}{25}\Leftrightarrow \frac{N_2}{N_2+60}=\frac{20}{25}\Rightarrow N_2=240$
khi giảm 90 vòng
ta có $U_1.\frac{240-90}{N_1}=\frac{5}{8}.U_1.\frac{240}{N_1}=\frac{5}{8}.20=12.5$
đáp án B

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!