Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 200 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt 2n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm 2n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 6n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng

【C11】Lưu lạiĐặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 200 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt 2n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm 2n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 6n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng
Đáp án:
Ban đầu: $200 = \frac{N_2}{N_1}.U_1$ (1)
Khi cuộn thứ cấp giảm bớt 2n vòng thì $U = \frac{N_2-2n}{N_1}.U_1$ (2)
Khi cuộn thứ cấp tăng thêm 2n vòng thì $2U = \frac{N_2+2n}{N_1}.U_1$ (3)
Lấy (2) chia (1) được: $\frac{U}{200} = 1 - \frac{2n}{N_2}$ (3)
Lấy (3) chia (1) được : $\frac{2U}{200} = 1+\frac{2n}{N_2}$ (4)
Từ (3), (4) $\Rightarrow \frac{6n}{N_2} = 1$
Khi cuộn thứ cấp tăng 6n vòng thì $U_2 = \frac{N_2+6n}{N_1}.U_1$ (5)
Lấy (5) chia (1) $\Rightarrow \frac{U_2}{200} = 1 + \frac{6n}{N_2}= 1+1= 2$
$\Rightarrow U_2 = 200.2 = 400 V$

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!