Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là 10 V, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 30 V. Vậy nếu tăng thêm 4n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng

【C12】Lưu lạiĐặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là 10 V, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 30 V. Vậy nếu tăng thêm 4n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng
Đáp án:
Ban đầu: $20 = \frac{N_2}{N_1}.U_1$ (1)
Khi cuộn thứ cấp giảm bớt n vòng thì $10 = \frac{N_2-n}{N_1}.U_1$ (2)
Khi cuộn thứ cấp tăng thêm n vòng thì $30 = \frac{N_2+n}{N_1}.U_1$ (3)
Lấy (2) chia (1) được: $\frac{1}{2} = 1 - \frac{n}{N_2}$ (3)
Lấy (3) chia (1) được : $1,5 = 1+\frac{n}{N_2}$ (4)
Từ (3), (4) $\Rightarrow \frac{n}{N_2} = 0,5$
Khi cuộn thứ cấp tăng thêm 4n vòng thì $U_2 = \frac{N_2+4n}{N_1}.U_1$ (5)
Lấy (5) chia (1) $\Rightarrow \frac{U_2}{20} = 1 + \frac{4n}{N_2}= 1+4.0,5= 3$
$\Rightarrow U_2 = 20.3 = 60 V$

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!