Một máy biến áp lí tưởng có cuộn dây sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi thì ở hai đầu cuộn thứ cấp để hờ, điện áp hiệu dụng đo được là U. Nếu ở mạch thứ cấp giảm bớt n vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U1; còn nếu tăng 2n vòng thì điện áp ấy là 3U1; nếu tăng 3n vòng nữa vào các vòng dây đã quấn thêm thì điện áp giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là

【C14】Lưu lạiMột máy biến áp lí tưởng có cuộn dây sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi thì ở hai đầu cuộn thứ cấp để hờ, điện áp hiệu dụng đo được là U. Nếu ở mạch thứ cấp giảm bớt n vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U1; còn nếu tăng 2n vòng thì điện áp ấy là 3U1; nếu tăng 3n vòng nữa vào các vòng dây đã quấn thêm thì điện áp giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là
Đáp án:

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!