Đặt lên hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 150 V thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp hiệu dụng 400 V, để điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn thứ cấp vẫn bằng 100 V thì người ta phải quấn thêm cho cuộn sơ cấp 100 vòng, và giảm bớt của cuộn thứ cấp 100 vòng. Số vòng dây trên cuộn sơ cấp của máy biến áp lúc ban đầu bằng

【C19】Lưu lạiĐặt lên hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 150 V thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp hiệu dụng 400 V, để điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn thứ cấp vẫn bằng 100 V thì người ta phải quấn thêm cho cuộn sơ cấp 100 vòng, và giảm bớt của cuộn thứ cấp 100 vòng. Số vòng dây trên cuộn sơ cấp của máy biến áp lúc ban đầu bằng
Đáp án:
Ta có:
$\dfrac{N_1}{N_2} = \dfrac{150}{100} \Rightarrow N_1 = 1,5N_2$
$\dfrac{N_1 + 100}{N_2 - 100} = \dfrac{400}{100}$
$\Rightarrow N_2 = 200, N_1 = 300$ (vòng)

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!