Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 50 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt 100 vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của nó là U, nếu tăng thêm 100 vòng thì điện áp đó là 2U, nếu tăng thêm 600 vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng

【C3】Lưu lạiĐặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 50 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt 100 vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của nó là U, nếu tăng thêm 100 vòng thì điện áp đó là 2U, nếu tăng thêm 600 vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng
Đáp án:
Gọi số vong sơ câp là N1;thứ cấp là N2
$U_o$ là HDDT cuộn sơ cấp
Ta có $U_o\frac{N_2}{N_1}=50$
theo đề ta lại có
$\begin{cases}U_o\frac{N_2-100}{N_1}=U(1)\\U_o\frac{N_2+100}{N_1}=2U(2)\end{cases}$
$\frac{(1)}{(2)}\Rightarrow \frac{N_2-100}{N_2+100}=\frac{1}{2}\Rightarrow N_2=300$
Tăng thêm 600 vòng=$2.N_2;U=U_o.\frac{N_2+2.N_2}{N_1}$
$=3.U_o\frac{N_2}{N_1}=3.50=150$
Đáp án D

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!