Sau khi cuộn xong một máy biến áp lý tưởng, người ta đặt lên hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế nhiệt xác định tỉ số điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp để hở thì thấy tỉ số bằng 2,20. Sau khi cuộn thêm vào cuộn sơ cấp 63 vòng dây thì tỉ số điện áp đo được là 2,35. Vậy muốn tỉ số điện áp hiệu dụng giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp bằng 2,60 thì phải tiếp tục cuộn thêm bao nhiêu vòng nữa vào cuộn sơ cấp ?

【C21】Lưu lạiSau khi cuộn xong một máy biến áp lý tưởng, người ta đặt lên hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế nhiệt xác định tỉ số điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp để hở thì thấy tỉ số bằng 2,20. Sau khi cuộn thêm vào cuộn sơ cấp 63 vòng dây thì tỉ số điện áp đo được là 2,35. Vậy muốn tỉ số điện áp hiệu dụng giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp bằng 2,60 thì phải tiếp tục cuộn thêm bao nhiêu vòng nữa vào cuộn sơ cấp ?
Đáp án:
Cau 28.png

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!