Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp cuốn N1 vòng, cuộn thứ cấp cuốn N2 vòng. Biết rằng N1 và N2 là những số tự nhiên và N1 > 780 vòng. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở đo được là U2. Nếu cuốn thêm vào cuộn sơ cấp 10 vòng, vào cuộn thứ cấp 80 vòng và giữ nguyên điện áp hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở lúc này là 2U2. Số vòng dây cuộn sơ cấp trước khi quấn thêm là

【C22】Lưu lạiMột máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp cuốn N1 vòng, cuộn thứ cấp cuốn N2 vòng. Biết rằng N1 và N2 là những số tự nhiên và N1 > 780 vòng. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở đo được là U2. Nếu cuốn thêm vào cuộn sơ cấp 10 vòng, vào cuộn thứ cấp 80 vòng và giữ nguyên điện áp hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở lúc này là 2U2. Số vòng dây cuộn sơ cấp trước khi quấn thêm là
Đáp án:

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!