Một máy biến áp lí tưởng( bỏ qua mọi hao phí) với cuộn sơ cấp có số vòng dây N1 = 700 vòng, thứ cấp N2. Mắc vào hai đầu sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi U1 = 350 V. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp n vòng thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là 250 V, còn nếu quấn thêm 3n vòng thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu thứ cấp là 600 V. Xác định N2 và n?

【C26】Lưu lạiMột máy biến áp lí tưởng( bỏ qua mọi hao phí) với cuộn sơ cấp có số vòng dây N1 = 700 vòng, thứ cấp N2. Mắc vào hai đầu sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi U1 = 350 V. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp n vòng thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là 250 V, còn nếu quấn thêm 3n vòng thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu thứ cấp là 600 V. Xác định N2 và n?
Đáp án:
Khi quấn thêm vào thứ cấp n vòng thì điện thế hiệu dụng trên cuộn thứ cấp là 250V khi đó: $\frac{N_1}{N_2+n}=\frac{U_1}{250}$
Quấn thêm 3n vòng : $\frac{N_1}{N_2+3n}=\frac{U_1}{600}$
Từ đây ta có tỉ lệ :$\frac{N_2+3n}{N_2+n}=\frac{600}{250}\Rightarrow 7N_2=3n$
$\frac{N_1}{N_2+3n}=\frac{U_1}{600} \Rightarrow \frac{N_1}{8N_2}=\frac{350}{600} \Rightarrow N_2=150v, n=350 v$

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!