Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 V xuống U2 = 110 V với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 V/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1 = 220 V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121 V. Số vòng dây bị quấn ngược là

【C29】Lưu lạiMột người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 V xuống U2 = 110 V với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 V/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1 = 220 V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121 V. Số vòng dây bị quấn ngược là
Đáp án:
Ta có
$N_1 = \frac{220}{1,25} = 176 $ vòng
$N_2 = \frac{110}{1,25} = 88$ vòng
Giả sử số vòng dây bị nối tắt là x thì số vòng dây còn tác dụng của cuộn sơ cấp là $N_1 = 176 - 2x$ vòng ( do 1 vòng bị quấn ngược sẽ kéo theo 1 vòng mất tác dụng)
Khi thử máy $\Rightarrow \frac{220}{121}= \frac{176 - 2x}{88} \Rightarrow x = 8$
Vậy số vòng dây bị quấn ngược là 8
Đáp án B đúng

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!