Một người định quấn một máy hạ áp lí tưởng để giảm điện áp từ (U_1) = 220,V xuống (U_2) = 20,V. Người đó đã quấn đúng số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp nhưng do sơ suất lại quấn thêm một số vòng ngược chiều lên cuộn thứ cấp. Khi thử máy với điện áp (U_1) = 220,V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là U_2' = 11,V. Biết rằng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1 V/vòng. Số vòng dây bị quấn ngược là

【C30】Lưu lạiMột người định quấn một máy hạ áp lí tưởng để giảm điện áp từ ${U_1} = 220\,V$ xuống ${U_2} = 20\,V$. Người đó đã quấn đúng số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp nhưng do sơ suất lại quấn thêm một số vòng ngược chiều lên cuộn thứ cấp. Khi thử máy với điện áp ${U_1} = 220\,V$ thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là $U_2' = 11\,V.$ Biết rằng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1 V/vòng. Số vòng dây bị quấn ngược là
Đáp án:
7e.png

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!