Một người định cuốn một máy tăng áp từ điện áp hiệu dụng (U_1) = 110,V lên điện áp hiệu dụng (U_2) = 220,V Biết rằng lõi máy biến áp không phân nhánh, không mất mát năng lượng, và các cuộn dây có điện trở rất nhỏ. Theo dự tính, tỉ lệ số vòng dây trên điện áp hiệu dụng là 1,2 vòng/V. Trong quá trình chế tạo, người đó cuốn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại cuốn ngược chiều một số vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy, ở lối ra của cuộn thứ cấp đo được U_2' = 264,V. Nhận xét nào dưới đây là sai ?

【C35】Lưu lạiMột người định cuốn một máy tăng áp từ điện áp hiệu dụng ${U_1} = 110\,V$ lên điện áp hiệu dụng ${U_2} = 220\,V$ Biết rằng lõi máy biến áp không phân nhánh, không mất mát năng lượng, và các cuộn dây có điện trở rất nhỏ. Theo dự tính, tỉ lệ số vòng dây trên điện áp hiệu dụng là 1,2 vòng/V. Trong quá trình chế tạo, người đó cuốn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại cuốn ngược chiều một số vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy, ở lối ra của cuộn thứ cấp đo được $U_2' = 264\,V.$ Nhận xét nào dưới đây là sai ?
Đáp án:
Ta có:
$U_1 = 110 \Rightarrow N_1 = 132$ vòng
$U_2 = 220 \Rightarrow N_2 = 264$ vòng
Gọi số vòng quấn ngược là n, ta có:$\frac{132 - 2n}{264}=\frac{110}{264} \Rightarrow n = 11$ vòng $\Rightarrow$ A đúng
Nếu gỡ bỏ 11 vòng quấn ngược thì $N"_1 = 132-11= 121$ vòng. Ta có:$\frac{121}{264}= \frac{110}{U"_2} \Rightarrow U"_2 = 240 V \Rightarrow$B đúng.
Để điện áp lối ra bằng 220 thì:
-nếu giữ nguyên cuộn sơ cấp thì gọi số dây cuộn thứ cấp là $N_3$, ta có:
$\frac{132 -2.11}{N_3}= \frac{110}{220} \Rightarrow N_3 = 220 \Rightarrow$phải gỡ bỏ cuộn thứ câp 44 vòng $\Rightarrow$ D đúng.
-nếu giữ nguyên cuộn thứ cấp thì gọi số dây cuộn sơ cấp là $N_4$, ta có:
$\frac{N_4}{264}= \frac{110}{220} \Rightarrow N_4 = 132 \Rightarrow$phải quấn thêm vào cuộn sơ cấp 22 vòng $\Rightarrow$ C sai.

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!