Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp bốn lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,2. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 50 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,25. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Nếu có được máy biến áp đúng như dự định thì số vòng dây cuộn thứ cấp là

【C38】Lưu lạiMột học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp bốn lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,2. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 50 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,25. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Nếu có được máy biến áp đúng như dự định thì số vòng dây cuộn thứ cấp là
Đáp án:
Dự kiến: $N_2 = \frac{N_1}{4} \Rightarrow U_2 = 0,25U_1$
Thực tế khi cuộn thứ cấp bị cuốn thiếu n vòng thì $N_2 = \frac{N_1}{2}-n \Rightarrow U_2 = (0,25 - \frac{n}{N_1}).U_1 \Rightarrow 0,25 - \frac{n}{N_1} = 0,2$
Khi cuốn thêm vào cuộn thứ cấp 50 vòng thì $N_2 = \frac{N_1}{2}-n+50 \Rightarrow U_2 = (0,25 - \frac{n}{N_1}+\frac{50}{N_1})U_1 \Rightarrow (0,25 - \frac{n}{N_1})+\frac{50}{N_1}=0,25$
$\Rightarrow \frac{50}{N_1} = 0,05 \Rightarrow N_1 = 1000 $ vòng
$\Rightarrow N_2 = \frac{1000}{4}=250 $ vòng

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!