Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,44. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 20 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,46. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp.

【C39】Lưu lạiMột học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,44. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 20 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,46. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp.
Đáp án:
Lúc đầu ta có $\frac{U_2}{U_1}=\frac{N_2}{N_1}=0,44$
Sau khi quấn thêm 20 vòng dây ở cuộn thứ cấp ta có
$\frac{U^{1}_2}{U^{1}_1}=\frac{N_2+20}{N_1}=0,46 \Rightarrow 0,44+\frac{20}{N_1}=0,46 \Rightarrow N_1=1000 \Rightarrow N_2=440$
Theo dự định thì số vòng cuộn sơ cấp gấp 2 lần số vòng dây cuộn thứ cấp nên số vòng cuộn thứ cấp theo dự định là 500 vòng như vậy cần quấn thêm 60 vòng
Do đã quấn 20 vòng nên số vòng cần tiếp tục quấn thêm là 60-20=40 vòng

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!