Điện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24 V tần số 50 Hz. Một học sinh cần phải quấn một máy biến áp để từ điện áp nói trên tạo ra được điện áp hiệu dụng bằng 12 V ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở. Sau khi quấn máy một thời gian, học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn dây. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này đã nối cuộn sơ cấp của máy với điện áp của phòng thực hành sau đó dùng vôn kế có điện trở rất lớn để đo điện áp ở cuộn thứ cấp để hở. Ban đầu kết quả đo được là 8,4 V. Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả đo được là 15 V. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp?

【C40】Lưu lạiĐiện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24 V tần số 50 Hz. Một học sinh cần phải quấn một máy biến áp để từ điện áp nói trên tạo ra được điện áp hiệu dụng bằng 12 V ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở. Sau khi quấn máy một thời gian, học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn dây. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này đã nối cuộn sơ cấp của máy với điện áp của phòng thực hành sau đó dùng vôn kế có điện trở rất lớn để đo điện áp ở cuộn thứ cấp để hở. Ban đầu kết quả đo được là 8,4 V. Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả đo được là 15 V. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp?
Đáp án:
Ban đầu số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp mà học sinh mắc thứ tự là N1 và N2
Ta có $\frac{U_1}{U}=\frac{N_2}{N_1} \Rightarrow \frac{N_2}{N_1}=\frac{8,4}{24}(1)$
Sau khi quấn thêm ở cuộn thứ cấp 55 vòng ta có $\frac{U_2}{U}=\frac{N_2+55}{N_1} \Rightarrow \frac{N_2}{N_1}+\frac{55}{N_1}=\frac{15}{24}(2)$
Từ (1) (2) ta có $\frac{55}{N_1}=\frac{11}{40} \Rightarrow N_1=200$
$N_1=200 \Rightarrow N_2=70$
Nhu vậy số vòng lúc sau khi quấn thêm 55 vòng là 125 vòng
Theo dự định thì $\frac{N_1}{N_2}=\frac{24}{12} \Rightarrow N_2=100$
như vậy cần tiếp tục giảm số vòng dây cuộn thứ cấp đi 25 vòng →Đáp án C

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!