Một máy biến áp có cuộn sơ cấp với 2 lối vào được mắc vào mạng điện (220 V, 50 Hz) và cuộn thứ cấp gồm 4 đầu ra được đánh số 0, 1, 2, 3. Biết số vòng dây của các cuộn sơ cấp ứng với các cặp đầu ra (0, 1), (0, 2) và (0, 3) lần lượt là (n_(01)),,,((text(n))_((text(02)))),(text( = )),((text(n))_((text(01)))),(text( + 200 )) và ((text(n))_(0(text(3)))), = (n_(01)) + 300. Điện áp hiệu dụng ứng với các cặp đầu ra (0, 1), (0, 2) và (0, 3) là 6 V, 9 V và (U_(03)). Giá trị (U_(03)) là

【C42】Lưu lạiMột máy biến áp có cuộn sơ cấp với 2 lối vào được mắc vào mạng điện (220 V, 50 Hz) và cuộn thứ cấp gồm 4 đầu ra được đánh số 0, 1, 2, 3. Biết số vòng dây của các cuộn sơ cấp ứng với các cặp đầu ra (0, 1), (0, 2) và (0, 3) lần lượt là ${n_{01}},\,\,{{\text{n}}_{{\text{02}}}}\,{\text{ = }}\,{{\text{n}}_{{\text{01}}}}\,{\text{ + 200 }}$ và ${{\text{n}}_{0{\text{3}}}}\, = {n_{01}} + 300.$ Điện áp hiệu dụng ứng với các cặp đầu ra (0, 1), (0, 2) và (0, 3) là 6 V, 9 V và ${U_{03}}.$ Giá trị ${U_{03}}$ là
Đáp án:

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!