Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là ,(N_(1A)),,(N_(2A)),,(N_(1B)),,(N_(2B)). Biết (N_(2A)) = k(N_(1A));,(N_(2B)) = 2k(N_(1B)); k > 1; ,,(N_(1A)) + (N_(2A)) + (N_(1B)) + (N_(2B)) = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là

【C47】Lưu lạiMột học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là $\,{N_{1A}},\,{N_{2A}},\,{N_{1B}},\,{N_{2B}}.$ Biết ${N_{2A}} = k{N_{1A}};\,{N_{2B}} = 2k{N_{1B}};$ $k > 1;$ $\,\,{N_{1A}} + {N_{2A}} + {N_{1B}} + {N_{2B}} = 3100$ vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là
Đáp án:
10.png

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!