Hai máy biến áp lý tưởng A, B có số vòng dậy cuộn sơ cấp khác nhau. Tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp trên cuộn thứ cấp của mỗi máy lần lượt là k,,3k,( (k < 1) ). Gọi (N_1),,,(N_2) lần lượt là tổng số vòng dây trên hay máy biến áp A và B. Khi dùng kết hợp hai máy biến áp thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U lên 27U hoặc 3U. Biết rằng 3(N_1) + 2(N_2) = 9600 và số vòng dây cuộn thứ cấp ở máy biến áp A là ước số chung lớn nhất của số vòng dây các cuộn còn lại. Xác định (N_1) và (N_2).

【C48】Lưu lạiHai máy biến áp lý tưởng A, B có số vòng dậy cuộn sơ cấp khác nhau. Tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp trên cuộn thứ cấp của mỗi máy lần lượt là $k,\,3k\,\left( {k < 1} \right).$ Gọi ${N_1},\,\,{N_2}$ lần lượt là tổng số vòng dây trên hay máy biến áp A và B. Khi dùng kết hợp hai máy biến áp thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U lên 27U hoặc 3U. Biết rằng $3{N_1} + 2{N_2} = 9600$ và số vòng dây cuộn thứ cấp ở máy biến áp A là ước số chung lớn nhất của số vòng dây các cuộn còn lại. Xác định ${N_1}$ và ${N_2}.$
Đáp án:

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!