Một máy biến áp gồm hai cuộn dây với số vòng N1 và N2. Ban đầu, người ta mắc cuộn N1 vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U (không đổi) và đo điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn N2 để hở được giá trị hiệu đụng U’. Sau đó mắc cuộn N2 vào nguồn và đo điện áp hai đầu cuộn N1 được giá trị hiệu dụng U’’. Hiệu điện áp U' - U'' = 450,V. Tiếp tục tăng số vòng cuộn N1 lên 33,33 % và tiến hành các bước trên thì được hiệu điện áp là 320 V. Hỏi tiếp tục tăng số vòng dây cuộn N1 lên 50 % thì hiệu điện áp trên bằng bao nhiêu?

【C49】Lưu lạiMột máy biến áp gồm hai cuộn dây với số vòng N1 và N2. Ban đầu, người ta mắc cuộn N1 vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U (không đổi) và đo điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn N2 để hở được giá trị hiệu đụng U’. Sau đó mắc cuộn N2 vào nguồn và đo điện áp hai đầu cuộn N1 được giá trị hiệu dụng U’’. Hiệu điện áp $U' - U'' = 450\,V.$ Tiếp tục tăng số vòng cuộn N1 lên 33,33 % và tiến hành các bước trên thì được hiệu điện áp là 320 V. Hỏi tiếp tục tăng số vòng dây cuộn N1 lên 50 % thì hiệu điện áp trên bằng bao nhiêu?
Đáp án:
a760764.JPG
Ban đầu
$\left\{ \begin{array}{l} \frac{{U'}}{U} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} \to U' = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}}U\\ \frac{{U''}}{U} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}} \to U'' = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}U \end{array} \right.$
Khi tăng 33,33% số vòng dây
$\frac{{{U_1}'}}{U} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} \to {U_1}' = \frac{{{N_2}}}{{\frac{4}{3}{N_1}}}U = \frac{{U'}}{{\frac{4}{3}}}$
$\frac{{U''}}{U} = \frac{{\frac{{10}}{3}{N_1}}}{{{N_2}}} \to {U_1}'' = \frac{4}{3}\frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}U = \frac{4}{3}U$
Khi tăng tiếp 50% số vòng dây
$\frac{{{U_2}'}}{U} = \frac{{{N_2}}}{{\frac{{11}}{6}{N_1}}} \to {U_2}' = \frac{{{N_2}}}{{\frac{{11}}{6}{N_1}}}U = \frac{{U'}}{{\frac{{11}}{6}}}$
$\frac{{U''}}{U} = \frac{{\frac{{11}}{6}{N_1}}}{{{N_2}}} \to {U_2}'' = \frac{{11}}{6}\frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}U = \frac{{11}}{6}U$
Theo đề bài:
$\Delta {U_1} = {U_1}' - {U_1}'' = 320 \to \frac{{U'}}{{\frac{4}{3}}} - \frac{4}{3}U = 320$
$U' - U'' = 450$
$ \to \left\{ \begin{array}{l} U' = 480\\ U'' = 30 \end{array} \right.$ $\to \left\{ \begin{array}{l} {U_2}' = 262\\ {U_2}'' = 55 \end{array} \right. \to \Delta {U_2} = 207\left( V \right)$

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!