Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50,Hz và giá trị hiệu dụng 20,V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng có vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là 200 vòng và 1000 vòng. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB (hình vẽ); trong đó, biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm frac((0,3))(pi ),H có điện trở r = 15,,Omega và tụ điện có điện dung C = frac(1)(pi ),mF. Công suất tiêu thụ cực đại trên R là

【C50】Lưu lạiĐặt một điện áp xoay chiều có tần số $50\,Hz$ và giá trị hiệu dụng $20\,V$ vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng có vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là $200$ vòng và $1000$ vòng. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB (hình vẽ); trong đó, biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm $\frac{{0,3}}{\pi }\,H$ có điện trở r = $15\,\,\Omega $ và tụ điện có điện dung C = $\frac{1}{\pi }\,mF$. Công suất tiêu thụ cực đại trên R là
Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50,Hz và giá trị hiệu dụng 20,V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng có
Đáp án:
30.png

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!