Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50,Hz và giá trị hiệu dụng 20,V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng có tổng số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 560 vòng. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB (hình vẽ); trong đó, điện trở R có giá trị không đổi, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện có điện dung C = frac((((10)^( - 3))))((3pi )),F. Điều chỉnh L đến giá trị L = frac((0,4))(pi ),H thì vôn kế (lí tưởng) chỉ giá trị cực đại bằng 240,V. Số vòng dây của cuộn sơ cấp là

【C52】Lưu lạiĐặt một điện áp xoay chiều có tần số $50\,Hz$ và giá trị hiệu dụng $20\,V$ vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng có tổng số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là $560$ vòng. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB (hình vẽ); trong đó, điện trở R có giá trị không đổi, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện có điện dung C = $\frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{3\pi }}\,F$. Điều chỉnh L đến giá trị L = $\frac{{0,4}}{\pi }\,H$ thì vôn kế (lí tưởng) chỉ giá trị cực đại bằng $240\,V$. Số vòng dây của cuộn sơ cấp là
Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50,Hz và giá trị hiệu dụng 20,V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng có
Đáp án:
27a.png

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!