Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có biên độ không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là 140 V. Ở cuộn sơ cấp, nếu giảm bớt 1,5n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là U; nếu tăng 2n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp để hở là frac(U)(2). Giá trị của U là

【C8】Lưu lạiĐặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có biên độ không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là 140 V. Ở cuộn sơ cấp, nếu giảm bớt 1,5n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là $U$; nếu tăng 2n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp để hở là $\frac{U}{2}$. Giá trị của $U$ là
Đáp án:
$\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2} \Rightarrow U_1 N_2 = U_2 N_1 = 140 .N_1 = U.(N_1-1,5n) = \dfrac{U}{2} .(N_1+2n) $

$\Rightarrow 2N_1 - 3n = N_1+2n \Rightarrow N_1 = 5n$

$\Rightarrow 140.5n = U . 3,5 n \Rightarrow 200 V$

→ Chọn C.

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!