Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 200 V. Ở cuộn sơ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tiếp tục giảm thêm n vòng dây nữa thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng

【C10】Lưu lạiĐặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 200 V. Ở cuộn sơ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tiếp tục giảm thêm n vòng dây nữa thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng
Đáp án:
Gọi số vòng dây ban đầu của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp của MBA là N1 và N2 ta có:
$\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{N_1}{N_2} \Rightarrow \dfrac{U_1.N_2}{N_1} = U_2 = 200$
Khi thay đổi số vòng dây ở cuộn sơ cấp ta có:
$\dfrac{U_1}{U} = \dfrac{N_1 - n}{N_2} $ (1)
$\dfrac{U_1}{2U} = \dfrac{N_1 - 2n}{N_2}$ (2)
Từ (1) và (2) → N1 = 3n → n = N1/3.
Lại có: $\dfrac{U_1}{U_3} = \dfrac{N_1 + n}{N_2} = \dfrac{4N_1}{3N_2} \Rightarrow U_3 = \dfrac{3U_1.N_2}{4N_1} = 3.200/4 = 150 V$
→ Chọn A

Chủ đề 14: MÁY BIẾN ÁP [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Bài tập nâng cao về máy biến áp

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!